Skrea Samfällighetsförening

Vilka är medlemmar?

Medlem i föreningen är den eller de som är lagfaren ägare till en delägarfastighet i gemensamhetsanläggningen Falkenberg Skrea GA:6. Just nu är 349 fastigheter medlemmar. En fastighet räknas alltså som en medlem, oavsett hur många delägare den har.

Medlem har:

  • rätt att lämna motion (föreslå åtgärder) till stämma.
  • rätt att delta på stämma och där, med sin röst, delta i stämmans beslut.
  • skyldighet att betala avgifter enligt debiteringslängd beslutade vid stämma.