Skrea Samfällighetsförening

Vilka är medlemmar?

Medlem i föreningen är den som är lagfaren ägare till delägarfastighet den eller de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar. Just nu är 349 fastigheter medlemmar.

  • Har rätt att lämna motion (föreslå åtgärder) till stämma.
  • Har rätt att delta på stämma och där, med sin röst, delta i stämmans beslut.
  • Har skyldighet att betala avgifter enligt debiteringslängd beslutade vid stämma.