Skrea Samfällighetsförening

Vilka är medlemmar?

Medlem i föreningen är de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen Falkenberg Skrea GA:6. Just nu är 349 fastigheter medlemmar. En fastighet räknas alltså som en enda medlem, oavsett hur många delägare den har. Alla delägare behöver vara överens för att kunna föra talan för fastigheten, tex vid röstning eller motionerade.

Vi har 2 bostadsrättsföreningar som delägare. Eftersom bostadsrättsägare inte äger fastigheten så är det inte är möjligt för boende i bostadsrätter att vara medlemmar men bostadsrättsföreningar kan det. Bostadsrättsföreningens styrelse brukar ha rollen att tillvara ta deras egen förenings medlemmar.

Medlem har:

  • rätt att lämna motion (föreslå åtgärder) till stämma.
  • rätt att delta på stämma och där, med sin röst, delta i stämmans beslut.
  • skyldighet att betala avgifter enligt debiteringslängd beslutade vid stämma.