Nyheter

21-05-17

Medlemsfastigheterna kallas till årsmöte den 31 maj.

21-03-29: Sopning på gång -städa runt din tomt i påsk!

Om några veckor är det dags för oss att sopa upp gruset från vinterns halkbekämpning. För miljöns och vår ekonomis skull så ber vi nu alla som har tomt som gränsar direkt mot asfalterad gata att klippa in häckar och ta bort jord och gräs från asfalten! Om gruset är fritt från jord etc så kommer det att kunna återanvändas nästa vinter.

Gräs, jord och häckar som breder ut sig över asfalten gör att den vittrar sönder ganska snabbt, dels pga växtrötter och dels pga frostsprängning. Det är förstås också ett viktigt skäl till att hålla rent runt sin tomt.

21-03-15: Årsmöte 31 maj 2021

Vi hoppas att det vid denna tid går att genomföra mötet utan större risker för smittspridning. Vårt mål är också att fas 2 i vaccineringen ska vara klar före mötet. Om vi måste ställa in mötet, så sätts nytt datum i augusti-september.

Kallelse kommer i era postlådor!