Skrea Samfällighetsförening

Välkommen till Skrea Samfällighetsförening

Skrea Samfällighetsförening ansvarar för skötseln av 30 hektar mark i Skrea. 3,5 hektar är gator och resten är grönytor.