Skrea Samfällighetsförening

Gator

Den sammanlagda gatulängden är 6,5 km. Ytan som är belagd med asfalt är 38 300 kvadratmeter.