Skrea Samfällighetsförening

Föreningen

Förvaltning av en samfällighetsförening

Föreningen bildades för att förvalta gemensamhetsanläggningen Skrea GA:6. En samfällighetsförening ska förvaltas enligt lagen om förvaltning av samfälligheter och är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register.

Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och fastighetsägarens behov. Förvaltningen ska bara gälla fastighetens behov, till exempel en utfartsväg. Det är nämligen de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen som är delägare i föreningen.

Läs mer om föreningen i undermenyerna.