Skrea Samfällighetsförening

Gemensamhetsanläggningen

Falkenberg Skrea GA:6 har 350 medlemsfastigheter. Ytan upptar 30 hektar (300 000 kvadratmeter). Läs mer i undermenyerna!