Skrea Samfällighetsförening

Dags att vårstäda

Vi planerar att sopa upp gruset från gatorna i mitten av april. Innan vi gör detta behöver alla ni som har häckar eller träd som växer ut över gatorna klippa in dessa. Tänk även på att ta bort gräs och jord som letat sig ut över asfalten.

Gräs som växer in över asfalten skadar den. Finmaterialet i jorden som bildas när organiskt material förmultnar, bidrar till frostsprängning som förstör asfalten. Om gräskanten även hindrar avrinningen bildas vattenpölar på gatan och det blir risk för halka när det fryser.

Fastighetsägarna är ansvariga för växtlighet (träd, rötter, grenar, häckar, gräs mm) som kommer från den egna tomten.

Se även vad som gäller ditt ansvar för trafiksäkerheten (menyn regler/fri sikt)