Skrea Samfällighetsförening

Vill du vara revisor?

Vi saknar förslag på en revisor och en revisorssuppleant som ska väljas av stämman på måndag. Det är inget krav att man är medlem i föreningen. Att vara revisor innebär att man opartiskt granskar styrelsens förvaltning och ekonomi under året. Till skillnad från medlemmarna så har revisorn full insyn i

Fortsätt läsa

Dags att motionera och kandidera

Tycker du att något behöver förändras i Skrea, eller brinner du för något alldeles speciellt? Gator, naturen, lekplatser, föreningsarbete, eller vill du bara knyta nya kontakter? Tag då chansen att söka till styrelsen eller att skriva en motion! Motioner till stämman skickas via e-post senast 31 januari. Datum för stämman

Fortsätt läsa

Om gräsklippning och gator

På årsmötet i mars antogs en underhållsplan som innebar en fokusering på gatuunderhållet. Den största kostnaden här är asfaltering. Hittills har ingen gata fått ny asfalt och den äldsta asfalten är uppåt 50 år. Vi har 6 500 m gata, och om de får ny asfalt vart 40:e år så betyder

Fortsätt läsa

Underhållsbeläggning

Vi har handlat upp Skanska för att utföra ny beläggning på Elofs väg. Tidplanen är inte klar än, men arbetena utförs nu under hösten, och tidigast med start i början av oktober. Ni som har fastigheter på gatan kommer att bli kontaktade av oss och Skanska inom kort.

Fortsätt läsa

Dags att vårstäda

Vi planerar att sopa upp gruset från gatorna i mitten av april. Innan vi gör detta behöver alla ni som har häckar eller träd som växer ut över gatorna klippa in dessa. Tänk även på att ta bort gräs och jord som letat sig ut över asfalten. Gräs som växer

Fortsätt läsa

Föreningen söker förtroendevalda

Valberedningen har arbetat mycket med att finna förslag till nya förtroendevalda. Ännu har ingen visat intresse för ordförandeposten. Christer Clausson, Högalundsvägen 9 och Else Grete Egenwall, Elofs väg 10 föreslås bli nya ledamöter i styrelsen. Jonas Nilsson ställer upp för omval. Därmed finns underlag för en styrelse med 5 ledamöter.

Fortsätt läsa