Skrea Samfällighetsförening

Dags att motionera och kandidera

Tycker du att något behöver förändras i Skrea, eller brinner du för något alldeles speciellt? Gator, naturen, lekplatser, föreningsarbete, eller vill du bara knyta nya kontakter? Tag då chansen att söka till styrelsen eller att skriva en motion!

Motioner till stämman skickas via e-post senast 31 januari. Datum för stämman är inte bestämt än, men enligt stadgarna ska den vara i mars.

Valberedningen (tel 070-315 70 01) som alltid agerar fristående från styrelsen tar emot era förslag på nya förtroendevalda. Det behövs nya styrelseledamöter och en revisor, samt någon mer till valberedningen.

Om du vill engagera dig i styrelsen så innebär det ca 6 styrelsemöten per år, ett årsmöte (stämman) och löpande arbete som kan vara 0-10 timmar i månaden beroende på behov och eget intresse. Ingen tvingas alltså att göra mer än att delta på möten.