Skrea Samfällighetsförening

Dags att vårstäda

Vi planerar att sopa upp gruset från gatorna i mitten av april. Innan vi gör detta behöver alla ni som har häckar eller träd som växer ut över gatorna klippa in dessa. Tänk även på att ta bort gräs och jord som letat sig ut över asfalten. Gräs som växer

Fortsätt läsa

Föreningen söker förtroendevalda

Valberedningen har arbetat mycket med att finna förslag till nya förtroendevalda. Ännu har ingen visat intresse för ordförandeposten. Christer Clausson, Högalundsvägen 9 och Else Grete Egenwall, Elofs väg 10 föreslås bli nya ledamöter i styrelsen. Jonas Nilsson ställer upp för omval. Därmed finns underlag för en styrelse med 5 ledamöter.

Fortsätt läsa

Vi söker ordförande!

Föreningen söker ordförande och även nya ledamöter Vi söker dig som är intresserad av förenings- och styrelsearbete. Skrea Samfällighetsförening förvaltar ca 30 hektar mark varav 3,5 hektar är gator. Vill du vara med att påverka din omgivning här i Skrea? Kontakta valberedningen, Jan-Ove Andersson! Tfn 0346-50945 eller 070-922 76 10.

Fortsätt läsa