Skrea Samfällighetsförening

Föreningen söker förtroendevalda

Valberedningen har arbetat mycket med att finna förslag till nya förtroendevalda. Ännu har ingen visat intresse för ordförandeposten. Christer Clausson, Högalundsvägen 9 och Else Grete Egenwall, Elofs väg 10 föreslås bli nya ledamöter i styrelsen. Jonas Nilsson ställer upp för omval. Därmed finns underlag för en styrelse med 5 ledamöter.

Vi söker fortfarande ordförande, 1 revisor, 3 styrelsesuppleanter och 1 revisorssuppleant.

Stämman behöver inte på något sätt följa valberedningens förslag, det är varje medlems rätt att nominera sig själv eller andra och rösta på de personer som blir aktuella på stämman.

LÄS MER OM DE OLIKA ROLLERNA HÄR